tips-for-losing-weight-through-creative-visualization

هرگز قدرت ذهن  و توانایی   های خود را  دست کم نگیرید . ذهن  ؛کار شگفت انگیزی در بدن انجام می دهد .  بدن  از طریق ذهن انسان قابل کنترل  است. . به عنوان مثال  در ورزش یوگا همه چیز   تحت کنترل بدن ا ست.  تنفس و بهبود آن  از طریق مدیتیشن  است . حالا تصور کنید که د ر حال از دست دادن وزن از طریق تجسم خلاق هستید . انجام این کار اصلا سخت نیست . فقط کافی است آنچه که دوست دارید در ذهن مجسم کنید .  مثلا اگر در فکر کاهش وزن هستید باید  بفکر  از دست دادن وزن باشید و درذهنتان مجسم کنید،  این تفکر نه تنها  خوب است بلکه سلامتی نیز می آورد
1. تجسم جدید شما

تصور کنید که شما یک کمی لاغر شده اید  این شرایط ذهنی برای کاهش وزن بسیار خوب است
2. وزن کردن سریع خوب نیست

شما میدانید که لاغر شدن کار چند روزه نیست  . باید صبر و شکیبایی و فداکاری کنید . مهم ترین چیز تمرکز بر آنچه است که شما در فکر آن هستید باعث می شود شما به هدفتان پایبند باشید و آنرا اجرا کنید  .
3. راحت باشید

اگر شما مربی شخصی خود  باشید کاهش وزن بسیار بهتر انجام خواهد شد .  بدن و ذهنتان  راحت می شود

4-تجسم  باورها

توقف کردن و اعتقاد داشتن بر کاهش وزن از فاکتورهای بسیار مهم است.  احساس  روزمره ا از دست دادن وزن مورد نظر دستیابی به آن را ممکن می سازد
5. تمرکز

هنگامی که  شما  وزن خود را تجسم کنید ،  متوجه خواهید شد که  همبرگر و یا سیب زمینی سرخ کرده  چاق کننده است . شروع به خوردن غذاهای سالم  خواهید کرد
6. اعتقاد داشتن

نگه داشتن اعتقاد یک رژیم غذایی مناسب و ورزش همراه با یک ذهن خلاق  و سالم  برای کاهش وزن بسیار ایده آل است

تجسم خلاق برای از دست دادن وزن  باعث رسیدن به هدف است

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir/