brains illustration male female

فرق ذهن زنان و مردان و قدرت حافظه و یادگیری آنان بسیار زیاد است بهتر است بدانید خانم ها حافظه قوی تری در زمینه یادگیری دارند.

همانطور که مردان زمانی که از آنها خواسته می شود کاری را انجام دهند گوش نمی دهند، به نظر می رسد فراموش می کنند که چه چیزی به آنها گفته شده است.
محققان انگلیسی و ایتالیایی در یک مطالعه 100 زن و مرد را تحت آزمون های حافظه قرار دادند.این مطالعه نشان داد که زنان در یادآوری وظایف مرتبط با وقایع مختلف بهتر از مردان عمل می کنند.
همچنین زنان در یادآوری کارهایی که باید انجام شود بهتر از مسائلی که باید بیان شوند، عمل می کنند.
محققان علت این که چرا زنان در یادآوری مسائل بهتر از مردان هستند را نمی دانند اما یک احتمال می تواند این باشد که مهارت یادآوری مسائل با انجام دائم مسئولیت های خانه و زندگی کاری، تقویت می شود.
محققان می گویند: در این مورد مردان می توانند با کمک در انجام کارهای خانه ، حافظه خود را تقویت کنند.
همچنین محققان تفاوت های هورمونی میان زنان و مردان را از دیگر علت های این موضوع بیان می کنند.
محققان انگلیسی و ایتالیایی این مطالعه در مجله Quarterly Journal of Experimental Psychology منتشر شده است.

دیلی میل