Blade microtome (1)

تیغ های میکروتوم نوعی از تیغ های پرکاربرد پزشکی هستند که البته از انواع تیغ های یکبار مصرف هستند . تصاویری از این تیغ ها و جعبه ان ها را در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام مشاهده نمایید.

Blade microtome (13)

Blade microtome (14)

Blade microtome (15)

Blade microtome (2)

Blade microtome (3)

Blade microtome (4)

Blade microtome (5)

Blade microtome (6)

Blade microtome (7)

Blade microtome (8)

Blade microtome (9)

Blade microtome (10)

Blade microtome (11)

Blade microtome (12)