Tympanometer (1)

دستگاه تیمپانومتر وسیله ای است که توسط آن امکان اندازه گیرى تمام اتوماتیک امپدانس در مدت کوتاهی و فقط در چند ثانیه وجود دارد . در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاوی ریاز این دستگاه را مشاهده خواهید کرد

Tympanometer (1)

Tympanometer (2)

Tympanometer (2)

Tympanometer (3)

Tympanometer (4)

Tympanometer (5)

Tympanometer (6)

Tympanometer (7)

Tympanometer (8)

Tympanometer (9)

Tympanometer (10)

Tympanometer (11)

Tympanometer (12)

Tympanometer (13)