bed_water_mattress (1)

تشک های مواج آبی تشکهایی هستند که با آب جهت کاهش سطح فشار به بیمار پر می شوند این تشکها اغلب از چندین بخش کیسه های آب که در میان پلاستیک های محکم معمولاً از جنس ونیل قرار گرفته است. در ادامه تصاویری از این تشک ها مشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

bed_water_mattress (1)

bed_water_mattress (2)

bed_water_mattress (3)

bed_water_mattress (4)

bed_water_mattress (5)

bed_water_mattress (6)

bed_water_mattress (7)

bed_water_mattress (8)

bed_water_mattress (9)

bed_water_mattress (10)

bed_water_mattress (11)

bed_water_mattress (12)

bed_water_mattress (13)