Immobilization Equipment (1)

تجهیزات ثابت کننده کمکهای اولیه مجموعه تجهیزاتی هستند که در صحنه های حادثه اعضا آسیب دیده افراد مصدوم را در هنگام حمل و نقل ثابت نگه می دارند. در ادامه مطلب عکس هایی از انواع این تجهیزات را مشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Immobilization Equipment (2)

Immobilization Equipment (3)

Immobilization Equipment (4)

Immobilization Equipment (5)

Immobilization Equipment (6)

Immobilization Equipment (7)

Immobilization Equipment (8)

Immobilization Equipment (9)

Immobilization Equipment (10)

Immobilization Equipment (11)

Immobilization Equipment (12)

Immobilization Equipment (13)

Immobilization Equipment (14)

Immobilization Equipment (15)