Automated blood collection system (1)

سیستم جمع آوری اتومات خون سیستمی است که انتخاب می کند چه اجزایی از خون از اهدا کننده گرفته شود وبه شکل اتومات محاسبه میکند که چه ترکیباتی از خون جهت گرفتن از اهداکننده ایمن هستند. در ادامه تصاویری از این دستگاه و کار آن را مشاهده خواهید کرد.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Automated blood collection system (2)

Automated blood collection system (3)

Automated blood collection system (4)

Automated blood collection system (5)

Automated blood collection system (6)

Automated blood collection system (7)

Automated blood collection system (8)

Automated blood collection system (9)

Automated blood collection system (10)

Automated blood collection system (11)

Automated blood collection system (12)

Automated blood collection system (13)

Automated blood collection system (14)

Automated blood collection system (15)