The-umbilical-cords-stem-cells

هنگام بریدن بند ناف نوزاد به تاخیر انداختن عمل بریدن آن برای نوزاد بسیار سود آور و پرمنفعت است.

پیش از این مطالعات نیز نشان داده بودند که به تاخیر انداختن بریدن بند ناف نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می آیند، برای آنها مفید است.
همچنین مطالعه که در مجله journal Pediatrics منتشر شده بود نشان داد که به تاخیر انداختن بریدن بند ناف برای دو دقیقه به تکامل بهتر نوزادان در چند روز اول زندگی کمک می کند.اما این مطالعه که به تازگی انجام شده است، اولین مطالعه ای است که به بررسی اثرات طولانی مدت به تاخیر انداختن بریدن بند ناف نوزاد در لحظه تولد می پردازد.
در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که بند ناف نوزادان را با با دست کم یک دقیقه تاخیر ببندید.
دکتر هایک رابع از دانشکده پزشکی ساسکس در انگلیس که این مطالعه را انجام داده است می گوید: مدارک در حال افزایشی وجود دارد که نشان می دهد تمامی نوزادان چه آنهایی که به موقع به دنیا می آیند و چه آنهایی که زودتر از موعد دنیا می آیند، از دریافت خون اضافی از جفت در لحظه تولد منفعت می برند.
وی توضیح می دهد اگر تاخیری در بستن بند ناف ایجاد شود نوزاد خون بیشتری از جفت دریافت می کند که در نتیجه حجم خون نوزاد را تا یک سوم افزایش می دهد.
وی ادامه می دهد: این خون اضافی میزان ذخیره آهن را افزایش می دهد که در نتیجه به تکامل مغز کمک می کند.
این محقق می گوید: همچنین دریافت خون اضافی در لحظه تولد به نوزاد کمک می کند تا بهتر خود را به تغییر زندگی از رحم –که در آنجا همه چیز از طریق جفت و مادر برای وی تهیه می شود– با جهان خارج وفق دهد.
از سوی دیگر ریه های نوزاد نیز خون بیشتری دریافت می کنند که در نتیجه تبادل اکسیژن به خون راحت تر صورت می گیرد.