Face massage

ماساژ از قرن ها پیش یکی از راههای درمانی برای صورت و بدن و زیبا سازی بوده است . اگر چه ماساژ صورت چروک ها را از بین نمی برد ، اما مانع از پیشروی و بروز چروک جدید می شوند و پوست را لطیف تر و جوان تر و نرم تر می کند . ضمن اینکهباعث به جریان انداختن خون در زیر پوست می شود . برای ماساژ دادن چون زیر پوست صورت حساس تر از پوست بدن است ، باید حرکات به گونه ای انجام شود که فشار زیادی به پوست وارد نشود و ماهیچه ها کشیده نشوند .

برای بر طرف کردن و مانع شده از بروز چروک ها و خطوط دور از چشم با دومین انگشت دور چشم از قسمت کنار ابرو شروع کرده و به گوشه داخلی چشم که در واقع کنار تیغه بینی می باشد به طور ملایم و به صورت نیم دایره انجام می دهیم .

برای پیشانی و شقیقه ها از انگشت سوم و وسطی استفاده می کنیم . به طوری که انگشت سوم را بین ابروهایتان قرار داده و آن را به سمت بالا و بیرون بکشید . به طوری که چروک ها صاف و نرم شوند . سپس با ملایمت سقیقه ها را فشار دهید . این عمل دارای تاثیر ریلکس کننده و آرامش بخش و کاهش سر درد و کاهش خستگی چشم ها کمک می کند .

با انگشت میانی خط بینی را به قسمت بالا بکشید سپس با انگشت میانی دو طرف بینی را با حرکات دورانی به سمت بالا کشیده به این صورت مانع از به وجود آمدن خطوط ریز و چروک شوید .