istock_000023535307_large1280x720

بهتر است بدانید افراد خوش خلق و مهربان نسبت به دیگران سالم تر و سرزنده ترند.

اگرچه بعد از درمان وی توسط من، تامدتی بهبودی پیدا می‌کرد، اما بعد از گذشت مدت زمانی دوباره این لرزش باز می‌گشت. بعد از چندین بار بازگشت، با دقت جویای حوادثی شدم که برای وی در این اواخر رخ داده بود. او در مورد حوادثی برای من صحبت کرد که در طی سه سال گذشته وی را عذاب می‌داده است در طی زمانی که داستانش را برای من تعریف می‌کرد، خلق و خویش مرتب تغییر می‌کرد ابتدا آرام بود سپس آشفته و بعد خشمگین و نهایتا اندوهگین شد. بعد از آن متوجه دلایل واقعی بیماری او شدم. وی و همسرش صاحب شرکتی تجاری در زمینه حمل‌ونقل کشتیرانی بودند و یک خانه ویلایی در یک جزیره داشتند. آنان تنها یک همسایه در آنجا داشتند و به خاطر سوء تفاهمی که بینشان پیش آمده بود چند سال بود که با یکدیگر مشکلات قضایی و تضادهای شدید پیدا کرده بودند.

این مبارزات برای این خانم به بهای از دست دادن آرامش و سلامتی و همچنین هدر رفتن منابع مالی اش شده بود. با دیدن رنج و عصبانیتش می‌توانستم ریشه بیماری اش را پیدا کنم که باعث برگشت بیماری‌اش می‌شد.عصبانیت بر روی کبد تاثیر آسیب زایی دارد و بر روی انرژی جاری، ذهن و جسم در بدن تاثیر مضری می‌گذارد. فهمیدم که معالجه وی فقط با دارو به تنهایی امکان پذیر نبود.

بلکه می‌بایست از ریشه درمان می‌شد. من با او درباره صبر و مهربانی صحبت کردم. به او درباره اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری گفتم و همچنین درباره مدیتیشن و آرامش ذهنی صحبت کردم. بعد از شنیدن سخنان من وی گفت که هرگز در طول این سه سال چنین حرفهایی را نشنیده بوده است وگرنه اجازه نمی‌داد این مساله تا این حد بزرگ شده و ادامه یابد.او اینچنین دریافت که مشکلاتش شاید نوعی اخطار از طرف خداوند باشد برای اینکه نشان داده شود که تا چه حد از انسانیت دور افتاده‌ایم و برای اینکه یاد بگیریم انسان باشیم و مهربانیمان را به دیگران نشان دهیم نه قدرت و خشممان را. بعد از این حرفها دستهایش از لرزش باز ایستادند. وقتی درحال رفتن بود به من گفت دکتر شما سه سال افسردگی و نارضایتی مرا تخفیف دادید.

مردم سالاری