alcohol burner (1)

چراغ الکلی وسیله ای آزمایشگاهی است که دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعبیه فتیله جهت  شعله بدون دود و استریل کردن لوپها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه تصاویری از انواع چراغ الکلی را مشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

alcohol burner (2)

alcohol burner (3)

alcohol burner (4)

alcohol burner (5)

alcohol burner (6)

alcohol burner (7)

alcohol burner (8)

alcohol burner (9)

alcohol burner (10)

alcohol burner (11)

alcohol burner (12)

alcohol burner (13)

alcohol burner (14)

alcohol burner (15)