alcohol thermometer (10)

دماسنج الکلی نوعی از دماسنج است که در آن ستون مدرج شیشه ای که داخل آن الکل قرمز رنگ قرار دارد و با توجه به دمای محیط تغییر حجم داده و به این وسیله دما را نشان می دهد. در ادامه مطلب تصاویری از این نوع دماسنج را خواهید دید.

alcohol thermometer (2)

 

 

alcohol thermometer (3)

alcohol thermometer (4)

alcohol thermometer (5)

alcohol thermometer (6)

alcohol thermometer (7)

alcohol thermometer (8)

alcohol thermometer (9)

alcohol thermometer (1)

alcohol thermometer (11)

alcohol thermometer (12)

alcohol thermometer (13)

alcohol thermometer (14)

alcohol thermometer (15)