Mercury thermometer (1)

دماسنج جیوه ای نوعی از دماسنج است که در آن یک ستون مدرج شیشه ای که داخل آن فلز جیوه قرار دارد و با توجه به دمای محیط تغییر حجم داده قرار دارد و به این وسیله دما را نشان می دهد. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این نوع دماسنج ها را مشاهده خواهید کرد

Mercury thermometer (2)

 

Mercury thermometer (3)

 

Mercury thermometer (4)

 

 

Mercury thermometer (6)

 

 

Mercury thermometer (8)

Mercury thermometer (9)

Mercury thermometer (10)

Mercury thermometer (11)

Mercury thermometer (12)

Mercury thermometer (13)

Mercury thermometer (14)

Mercury thermometer (15)