تحقيقات اخير نشان مي‌دهد، مصرف طولاني مدت داروهاي معده باعث پوكي استخوان مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري آبزرور فرانسه، به گفته محققان اين افراد كه از داروهاي معده استفاده مي‌كنند بيشتر به شكستگي لگن دچار مي‌شوند.
بنابراين گزارش، به گفته محققان مصرف زياد اين داروها توانايي بدن را براي جذب كلسيم از بين برده و مصرف زياد آن بيش از يك سال بطور مداوم خطر شكستگي لگن را تا 44 درصد افزايش مي دهد.