cancer1

سرطان ریه

تلفات سالیانه ناشی از سرطان ریه در آمریکا: 150 هزار نفر

تاثیر سیگار در وقوع سرطان ریه: بسیار زیاد تا جایی که حتی افرادی که در معرض دود سیگار قرار دارند نیز احتمال بیشتری برای ابتال خواهند شد

تاثیر مصرف مداوم سبزیجات سبز، نارنجی و زرد رنگ بر ریسک بروز سرطان ریه: کاهش 20 تا0 6 درصدی

بهترین سبزی با بیشترین اثر محافظتی: هویج

تاثیر مصرف مقادیر زیاد سیب، موز و انگور در پیشگیری از سرطان ریه: کاهش 40 درصد ابتلا

نرخ ابتلا به سرطان ریه در میان مردان گیاهخوار بریتانیایی در مقایسه با متوسط جمعیت این کشور: 27 درصد کمتر

شما هم میدانید که صنایع گوشت و لبنیات از اینکه مردم در مورد فواید تغییر رژیم غذایی و نرخ ابتال به سرطانهای مختلف آگاه میشوند، رضایت ندارند. شاید علم، پشتوانه آنها نباشد اما این باعث نشده تا از هزینه کردن روزانه میلیونها دلار برای تبلیغ دیدگاههای خود و تاثیر گذاشتن روی فکر، احساسات و اعمال ما منصرف شوند. آنها با این کار قصد دارند تا تسلط خود روی سیاستگذاریهای بخش غذا در آمریکا را حفظ کنند.

گزارشهای منتشر شده درباره ارتباط میان رژیم غذایی و سرطان، اغلب فرضی بوده اند… هیچ عامل تغذیهای از جمله گوشت یا چربی به تنهایی نمیتواند عامل اصلی بروز سرطان در آمریکا باشد مگر اینکه شاید یک کسر کوچکی از سرطانها را بوجود بیاورد.«

رژیم غذایی گیاهی کم چرب نه تنها باعث کاهش احتمال بروز حمله قلبی به میزان 85 درصد میشود بلکه میزان ابتال به سرطان را 60 درصد کاهش میدهد.

سرطان پروستات

رایج ترین سرطان در میان مردان آمریکایی: سرطان پروستات

خطر ابتلا به سرطان در میان مردانی که مقادیر زیادی محصوالت لبنی استفاده میکنند: 70 درصد افزایش

خطر ابتلا به سرطان در میان مردانی که هر روز شیر سویا مینوشند: 70 درصد کاهش

خطر ابتلا به پروستات برای مردانی که سطح بتا کاروتن در خون آنها پایین است: 45 درصد افزایش

بهترین منابع بتا کاروتن: هویج، سیب زمینی شیرین، سیب زمینی هندی

خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردانی که رژیم غذایی آنها مملو از مواد غذایی سرشار از لیکوپن است: 45 درصد کاهش

بهترین منبع لیکوپن: گوجه فرنگی

میزان بتاکاروتن و لیکوپن موجود در گوشت، محصولات لبنی و تخم مرغ: صفر

خطر ابتال به سرطان پروستات در مردانی که سبزیجات خانواده کلم ( بروکلی، کلم بروکسل، کلم، گل کلم، کلم پیچ، کلم فرنگی و شلغم) استفاده میکنند: 41 درصد کاهش

شاید ما نتوانیم علل اصلی بروز یک نوع سرطان را به صورت دقیق مشخص کنیم اما یک نکته را میتوان تقریبا با اطمینان کامل پیش بینی کرد. صنایع گوشت و لبنیات کماکان در برابر تحقیقات پزشکی که رابطه میان مصرف محصولات آنها و افزایش ریسک ابتلا به سرطان را تایید میکند، مقاومت خواهند کرد. این همان کاری است که در گذشته کرده اند و در آینده نیز ادامه خواهند کرد. هیچکس نمیخواند متهم به مشارکت در بروز بیماریای شود که تا این حد باعث رنج و درد مردم شده

است. و البته آنها باید از سودآوری کسب و کار خود نیز محافظت کنند. حاال اگر بخواهیم از این زجر کشیدن درس بگیریم و برای پیشگیری یا کاهش این رنج گام برداریم باید به حرف چه کسی گوش کنیم؛ صنعت گوشت و یا محققان مستقل؟

cancer

سرطان روده

روده بزرگ در نیمه پایین دستگاه گوارش واقع است. واضح است غذایی که شما میخورید تاثیر زیادی بر سالمت روده شما دارد. از میان تمام سرطانها، شاید سرطان روده بیشترین ارتباط را با رژیم غذایی داشته باشد.

تلفات ساالنه ناشی از سرطان روده در آمریکا: 55 هزار نفر

احتمال ابتال به سرطان روده در زنانی که هر روز گوشت قرمز میخورند در مقایسه با زنانی که کمتر از یک بار در ماه گوشت قرمز میخورند: 25 درصد بیشتر

احتمال ابتلا به سرطان روده در افرادی که گوشت ماکیان را یک بار در هفته میخورند در مقایسه با کسانی که اصلا نمیخورند: 55 درصد بیشتر.

 

احتمال ابتلا به سرطان روده در افرادی که حداقل دو بار در هفته لوبیا، نخود و یا عدس میخورند در مقایسه با افردی که اصلا نمیخورند: 50 درصد کمتر

تاثیر رژیم غذایی مملو از ویتامین بی و اسید فولیک بر احتمال ابتلا به سرطان روده: 75 درصد کمتر

منابع اصلی اسید فولیک: سبزیجات برگدار با رنگ سبز تیره، لوبیا و نخود

آنچه که میشنویم

خوشبختانه، در صنعت گوشت هستند افرادی که حاضرند با واقعیتها روبهرو بشوند. آنها با پشیمانی و افسوس درباره ارتباط میان مصرف گوشت و سرطان صحبت میکنند اما این واقعیت را میپذیرند. پیتر آر چیکی، استاد علوم حیوانی در دانشگاه ایالتی اورگن و نویسنده کتاب »موضوعات معاصر در دامپروری مینویسد:

نرخ سرطان روده در کشورهای مختلف وابستگی شدیدی به مصراف سرانه گوشت قرمز، چربی حیوانی و مصرف فیبر دارد. حتی متعصب ترین دانشمندان علوم حیوانی و یا طرفداران گوشت باید از کثرت شواهد و مستنداتی که ارتباط میان مصرف گوشت و سرطان روده را تایید میکند، نگران شوند