large_celiac-disease-gluten

برای من صحبت کردن درباره خطرات این میکروبها و بیماریهای ناشی از مواد غذایی آسان نیست چون ما به اندازه کافی بیم و هراس در زندگی خود داریم. من معقتدم که ما بیشتر مواقع به طور مفرط نگران بیمار شدن و لطمه خوردن به سلامتی مان هستیم. مثال با وسواس بیان میکنیم که بدن و خانه های خود را عاری از هر نوع باکتری نگه داریم؛ با استفاده از اسپریهای ضد میکروب، ضد عفونی کنندهها، صابونها و حتی اسنفجهای ضدباکتری در پی کشتن همه باکتری ها هستیم. البته در صورتی که از این محصولات به صورت صحیح استفاده شود میتوانند زندگی ما را نجات بدهند اما امروزه ما با افراط در مصرف این محصولات کار تعادل میکروبی پوست و روده خود را از بین میبریم و حتی باعث مقاوم شدن و قویتر شدن عوامل بیماری زا میشویم.

ما هرگز موفق به منقرض کردن باکتری ها نخواهیم شد. آنها در شرایط سرما و گرمای مفرطی که هیچ موجود زنده دیگری در آن قادر به بقا نخواهد بود، زندگی و رشد خواهند کرد. جالب است بدانید که باکتریها به راحتی در اعماق اقیانوس منجمد شمالی، اعماق سایر اقیانوسها، بر فراز قله اورست و حتی در گدازههای مذاب آتشفشانهای در حال فوران زندگی میکنند. و دانشمندان پروژه بیوسفر2 آموختند که این باکتریها نقش سرنوشت سازی در زندگی ما ایفا میکنند با آنکه این نقش آنها همواره به چشم ما نمی آید.

در گذشته، علائم بیماریهای ناشی از غذا  عبارتند بودند از: گرفتگی عضلات شکم، استفراغ و اسهال که معموال 2 تا 6 ساعت پس از خوردن مواد غذایی آلوده بوجود میآمد و ردیابی علت این بروز این عالئم، تقریبا آسان بود. اما فعالیتهای انسان در سالهای اخیر جهان را بیاندازه تغییر داده است. حاال بسیاری از پاتوژنهایی که عامل بدترین بیماریهای غذایی ما هستند، علایم بیماری را لافااصله نشان نمیدهند. ئیکولی o157H7 به عنوان مثال 3 تا 7 روز پس از اینکه فرد غذای آلوده را مصرف کرد، موجب بیماری میشود به همین دلیل تشخیص اینکه کدام غذا عامل ایجاد بیماری بوده، دشوار است.

بسیاری از بیماریهای دیگر، از جمله عفونت مجاری ادراری در زنان، می توانند از میکروبهای منتقل شده توسط مواد غذایی بوجود می آیند اما هرگز منبع این میکروبها، شناسایی نمیشود. به عنوان مثال، تنها اخیرا ما متوجه شده ایم که بسیاری از موارد بیماری کرون113 توسط یک میکروارگانیسم به نام 114MAP که در شیر گاو موجود ]7[ است و با پاستوریزه شدن از بین نمیرود، بوجود میآید.

تخمین رسمی از تعداد موارد ابتلا به بیماریهای ناشی از غذا در آمریکا بین 20 تا 80 میلیون مورد در سال متغیر است اما این برآورده ها احتمال کمتر از واقعیت هستند چون تنها شامل مواردی میشوند که از سوی مراکز پزشکی، تایید و گزارش شده ا ند و بیشتر موارد ابتلا هرگز به صورت دقیق شناسایی نمیشوند. موریس پاتر از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری میگوید که ممکن است هر آمریکایی در سال بیش از یک بار به بیماریهای ناشی از غذا مبتلا شود .