How-to-Get-Rid-of-Stomach-Flu

بسیاری از موارد مسمومیتهای غذایی به غلط آنفلوانزای شکم نامیده میشود. درواقع آنفوانزای شکم اساسا وجود خارجی ندارد. آنفلوانزا یک بیماری تنفسی است که عامل آن یک ویروس است. آنچه به اشتباه آنفلوانزای شکمی نامیده میشود، درواقع بیماریهای روده ای هستند که بر اثر باکتریهای موجود در مواد غذایی یا آب ایجاد می شوند. معلوم نیست که چند کودک از گرفتگی عضالت شکم، استفراغ و اسهال رنج کشیدهاند بدون اینکه مشخص شود که این به اصطالح آنفلوانزای شکمی بر اثر غذا بوجود آمده است. ما فقط میتوانیم حدس بزنیم که مصرف غذایی که مردم تصورمیکرده اند سالم است اما در واقع آلوده بوده، باعث چه رنج و عذابی شده است.

در میان مواد غذایی گیاهی، بیشترین مشکل مربوط به سالاد بارها است چون پاتوژنها هنگامی که سالاد در دمای بیشتر از دمای یخچال و در معرض نور و هوا قرار دارد، تکثیر میشوند. جوانه ها هم مشکل مشابهی دارند. اما نقش سالادبارها و جوانه های گیاهان در ایجاد بیماریهای ناشی از مواد غذایی، در مقایسه با گوشت، محصولات لبنی و تخم مرغ، ناچیز است.

صنایع گوشت، لبنیات و تخم مرغ میدانند که محصولات شان بیشترین نقش را در بروز این بیماریها دارند. با این حال میگویند که مشکلاتی که این پاتوژنها ایجاد میکنند به آنها ارتباطی ندارد و این، مسئولیت مصرف کننده است تا به روش صحیح، غذاهای حیوانی را حمل و طبخ کند. البته طبیعی است که این شرکتها بخواهند از خود سلب مسئولیت کنند. مسلماً این بسیار خوب و مفید است که مصرف کننده بداند که برای تهیه غذای سالم در آشپزخانه باید دستهایش را بشوید، باقیمانده غذا را فوراً در یخچال بگذارد، محصولالت حیوانی را کامل بپزد و از انتقال آلودگیها و مسمومیتها جلوگیری کند. اما کشورهایی که در آنها حیوانات در شرایط سالمتر و انسان دوستانهتر پرورش می یابند تا این اندازه گرفتار بیماریهای ناشی از مواد غذایی نیستند.

 

هیچ کس منکر این واقعیت نیست که ئیکولی، سالمونال، کامپیلوباکتر و سایر باکتریهایی که عامل بیماری، رنج کشیدن و حتی مرگ مصرف کنندگان هستند از دامداری های صنعتی ناشی می شوند. با این حال در کمال تعجب، در آمریکا هیچ الزامی برای بازرسی از این دامپروریها برای یافتن این پاتوژنهای خطرناک وجود ندارد. در نتیجه، گوشتها و تخم مرغهای ناسالم هر روز به مجتمعهای فراوری منتقل میشوند و در این مجتمعها، با مواد غذایی سالم مخلوط می شوند و سپس چرخه غذایی انسان را آلوده و مسموم میکنند.

در همین حال صنعت گوشت آمریکا به شدت با تدوین هر نوع قانونی جهت بازرسی از دامداریهای صنعتی و یافتن باکتریهای منجر به مسمومیت غذایی، مبارزه می کند و همچنین بارها با قوانینی که تولید مواد غذایی سالم را تضمین میکند، مخالفت کرده است.