respiratory-system

هنگام دم از طریق بینی یا دهان هوا وارد حلق ونای می شود و در اواسط قفس سینه به دو شاخه تقسیم می شود . هر برانش پس از ورود به ریه حدود 4 اینچ در طول ریه پیش می رود . از نای انشعاب های کوچکتری به نام نایژه جدا می شود این نایژه ها هستند که هوا را به کیسه های هوایی هدایت می کنند . ریه ها با ساختار اسفنجی که از بافت های ارتجاعی تشکیل شده اند در دو طرف قفسه سینه قرار دارند .

برونشها غضروف ندارند و جدارشان را عضلات صاف می پوشانند . انقباض این عضلات موجب تنگی مجرای نایژه ها می شود . انقباض فیبرهای عضلانی ممکن است به طور موضعی باشند یا به علت تنش و سایر استرس ها که از شریق سیستم اعصاب خود کار صورت می گیرد .انقباض نایژه ها مهم ترین علت تنگی نفس شناخته شده است . ( عامل انسداد مجاری تنفس نقش ازدیاد خلط مخاط ریه است .) در جدار نایژه ها دو نوع غدد مخاطی قرار دارند و ترشح پنهانی خلط و سروز پنهانی از آنهاست . خلط و مایع آب گونه ای به نام سروز هر دو ریه تولید می شوند . سروز به ندرن مورد استفاده ریه است. در حال عقیده این است که این ترشح هنگام استراحت غدد مخاطی تولید می گردند . در به سالم به طور مستمر ترشح غدد مخاطی ادامه دارد و این عمل مانع دخول گرد ئ غبار میکروب به داخل ریه است با حرکات تنفسی منظم خلط به طرف بالا حرکت کرده و از جدار پرزدار ریه جدا می شود و وارد نایژه و نای می گردد . عمل سرفه به حرکت این خلط ها کمک می کند .

 

وقتی بیماری آسم ایجاد شد ترشح غدد مخاطی افزایش می یابد و خلط تولید شده به مقدار زیاد دهانه نایژه را تنگ می کند و تنفس مشکل می شود . به هنگام دم سه نوع عضله موجب اتساع قفسه سینه می شوند :

عضلات بین دنده ای با اثر روی دنده ها دیافراگم و عضلات با اتساع و انقباض موجب دم و باز دم می شوند . دم عملی فعال است در حالیکه بازدم یک عمل غیر فعال است . موقع بازدم اگر انسدادی در سر راه مجاری تنفسی به وجود آید این عمل نیز غیر فعال می شود . عضلات شکمی جز عملات بازدمی است با انقباض جدار شکم دیافراگم به طرف بالا رانده می شود . فاصله بین دنده ای کاهش می یابد و خروج هوا راحت تر می گردد . گروهای عضلانی که در بازدم دخالت می کنند به آسانی خسته می شوند . بیماران آسمی در موقع حمله به علت انسدادی که بیشتر در هوای بازدم وجود دارد مجبورند از عضلات بازدمی استفاده کنند و این عضلات خیلی زود به مرحله خستگی می رسند . خلط مجاری تنفسی را می بندد و سرفه نیز به سبب خستگی به وجود نمی آید تا خلط را از ریه خارج کند . ضعف شدت می یابد . انسداد در راه عبور هوا افزایش پیدا می کند کار عضلات تنفس سریع به علت عرضه کم ( اختلال تهویه ) و تقاضای زیاد ( تحریک مرکز تنفس *) است . تنگ نفس بازدمی موجب افزایش حجم ذخیره ای می شود و ریه ها اتساع پیدا می کنند . این حالت خود به کاهش حجم جاری موجب تنگ نفس و اضطراب می گردد