asthma1

شروع آسم معمولا ناگهانی است ، اغلب نشانه های پیشرس از بروز تنگی نفس خبر می دهند مانند افسردگی بی حالی خواب زدگی تکرار خلط فراوان در بینی . این علایم شاید به علت شرایط استرس زا به وجود می آیند . در خلال حالت تنگی نفس عضلات صاف برونش منقبض می شوند و تعداد ورود و خروج هوا به ششها کاهش می یابد . بیمار به منظور برگرداندن تنفس از حالت عادی ار عضلات فرعی تنفس مانند عضلات گردن و تمام عضلات بین دنده ای استفاده می کند . چون این عضلات به طور طبیعی مورد استفاده قرار نمی گیرند به سرعت خسته می شوند .خستگی عضلات خود موجب تنش و ضعف می گردد. هر تنش برای بیمار نا امید کننده است . پس از چند ساعت یا پس از چند روز راههای تنفس از حالت انقباض در می آید و حالت عادی به خود می گیرد . هوا براحتی وارد و خارج می شود و دفع خلط تسهیل می گردد آنگاه بیمار به خواب می رود .اگر بیماری مزمن شده باشد حملات تنفسی شدید خواد بود و بهبود با تاخیر صورت می گیرد . در این وضعیت احتمال عفونت ریوی زیاد است . عفونت برونش ، تنگی نفس را شدت می بخشد و احساس خفگی به وجود می آورد و سرفه تحریکی شدید تولید می شود .

برونشیت یکی از علایم مهم است . مخاط بینی ملتهب می شود و تنفس در یک حمله مشکل می گردد . بیماری برونشیتی برای تنفس بخصوص بازدم باید بنشینید و با خم شدن به جلو عمل بازدم را تسهیل کند که در آنصورت شش هایش بسته شده و یک قوز دایم برایش ایجاد می شود .

asthma-

فواصل بین حملات

بیماران مبتلا به آسم با چهار نوع مشکل اساسی در بین حملات آسم مواجه می شوند . این چهار عامل به شرح زیر است :

1- ناتوانی : سستی جسمی و روحی به علت تنگی نفس طولانی بیمار را در برابر حمله بعدی آسیب پذیر تر می کند و می تواند یک سیکل معیوب به وجود آورد .

2- غیر فعلال بودن : سستی جسم بیمار را از فعالیت بهانجام امور شغلی دلسرد می کند . عدم تمایل به انجام کار های روزمره بیمار را دچار افسردگی می کند و او را برای پذیرش حمله بعدی مهیا می سازد .

3- ترس از آینده : خاطره تلخ نفس تنگی پیشین همراه با ضعف چشم و عدم فعالیت بیمار را از بروز حمله بعدی بیمناک می کند .

4-اختلال وضعیتی : اعضای بدن بیمار به هنگام بروز ناگهانی تنگی نفس به منظور حفظ جریان هوا در وضعیتی قرار می گیرند که ممکن است حملات آتی در همان وضعیت باقی بمانند . این حالت بنام اختلال موقعیتی موسوم است و اینها علایم فیزیکی بیماری آسم اند .

هدف این است که نشان دهیم یوگا چگونه می تواند این مسایل را کوتاه کند و از بروز حملات بعدی آسم کوتاهی کند .