asthma11

سیسستم یوگا برای بیان راه حل های مشکلات مردم قبل از بروز حملات آسم آمادگی دارد بعضی از روشهای درمانی که می توانند از مشکلات بیماران آسمی بکاهند به این شرح است :

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

وضعیت بدن موقعیت بدنی بسیار از بیماران آسمی مناسب نیست . در بعضی از موارد ناتوانی جسمی موجب تغییر وضع بدن و پایین افتادن شانه ها از ساختار اصلی بدن می گردد. قبل از بهبود می توان این تغییر شکل بدنی را تصحیح نمود . خوشبختانه به وسیله تمرینات یوگا به آسانی می توان وضع فیزیکی بدن را تغییر داد و بهبود بخشید .

ستون فقرات اطلاعات حیاتی را از طریث میلیون ها راه عصبی منتقل می کنند . انتقال عصبی به تغذیه مناسب و تغییر شکل پذیری وابسته است . هنگامی که اشنه ها در حالت عادی نباشند اطلاعات عصبی به طور صحیحخ منتقل نمی شوند . بیماران آسمی عموما نسبت به تغییر شکل ستون فقراتشان بی توجهند . علت عدم تصور نیاز باشد . احتمال دیگر آنکه شاید مضع تنفسی است که تمام دقت بیمار را به خود معطوف می کند . در حقیقت خمیدگی پشت ( شانه ها ) موجب پیدایش نوع دیگری از سیکل معیوب می شوند . به طوری که عضلات قفسه صدری در موقعیتی واقع می شوند که مکانیسمهای تنفسی تاثیر بخشی خود را از دست می دهند . از سوی دیگر اعصاب نخاعی نیز تحت تاثیر فشار قرار می گیرد . اطلاعاتی که به مغز می رسد سوای پیشرفت بیماری است اعصاب تحت فشارند و وضع ریه ها عادی نیست و قوای بدنی ضعیف شده است . با گذشت زمان و تداوم تغییر شکل شانه ها برگرداندن وضع نامناسب اسکلتی به حالت عادی دشوار نیست . اما برای مردان مسن بهبود ساختار استخوانی غیر ممکن است . برای تحقق درمان رعایت چند نکته لازم است .

1-اعتقاد افراد به استمرار اجرای روش .

2-توجه کافی به قسمت های سالم بدن . آگاهی را باید در مسیری هدایت کرد و در مناطقی مستقر نمود که توجه بیمار به آن لازم است . مانند ریه ها قفسه صدری ستون فقرات نخاع مهره ها و سیستم عصبی .

جهت دادن اگاهی و استقرار آن در نواحی درد یک گام مثبت محسوب می شود . لازم است یاد آور شویم که جهت دادن افکار مثبت به سوی نواحی بیمار ارسال پیام بهبودی است .

3- از همه مهمتر ایجاد افکار تهور آمیز مثبت است که آغاز درمان را موجب می شود . این عزم راسخ اولین گامی است مکه فرد را از سیکل معیوب خارج می کند .

ASTHMA-PATIENT

توضیح برای اصلاح موقعیت بدن

قبل از هر چیز باید توجه کرد که اغلب صندلیها برای اسکلت بدن وضع نامناسب به وجود می آورند . صندلیهایی که می توانند برای یک موقعیت بدنی صحیح مورد استفاده قرار گیرند معدودند .

بنابراین ما پیشنهاد می کنیم که در حالت چهار زانو یا دو زانو روی زمین بنشینید . یک موقعیت راحت پیدا کنیم و باور کنیم که  با گذشت زمان می توان مدت نشستن روی زمین را در حالت چهار زانو طولانی کرد و موقعیتی به خود گرفت که استراحت کامل ایجاد شود . یکی از امتیازات نشستن روی زمین آن است که انجام ( آساناها ) اسان می شود . ، آنهم فقط با حرکت ساق پا به اطراف . به عنوان مثال اگر هنگام مطالعه در حالت چهار زانو خشته شدید می توانید در وضع سوسمار قرار گیرید

اگر روی صندلی مینشینید ، سعی کنید بدون دسته آن را انتخاب کنید ، به خاطر داشته باشد که وضع مناسب اسکلتی به خود بگیرید . از اوان کودکی در دبستان عادت کرده ایم که روی نیمکت های درس به جلو خم شویم . این شایع ترین عادت ناپسندی است که از سال های دبستان برای ما باقی مانده است . . اگر شما متوجه شدید که به جلو خم شدید و یا اگر در حالت نشستن کمر شما درد گرفت با مستقیم نگه داشتن ستون فقرات به طرف پشت صندلی قفسه سینه را باز کنید و با دم عمیق تنش را آزاد کنید . این حرکت را می توان به خوبی انجام داد و به طوری که ستون فقرات صدا کند . در این حالت ستون فقرات به خط مستقیم قرار می گیرد اعصاب نخاعی از فشار آزاد می شوند و تغذیه بهتر صورت می گیرد . تکرار این حرکت با وانهادگی پشت قفسه صدری همراه است