asthma-symptoms

فعالیت شدید اعصاب پاراسمپاتیک در ریه و تحریک عصب واگ موجب انقباض نایژه ها می شود این رشته های عصبی از هیپوتالاموس منشا می گیرند که خود به طور مستقیم زیر نظر مراکز تنشی عمل می کنند . بنابراین فشارهای عصبی با تاثیر بر روی هیپوتالاموس ها موجب تحریک اعصاب پاراسمانیک و درنتیجه تنگی نای و بروز آسم می گردند .

در این صورت واکنشهای تنشی بتید قطع گردد تا آسم متوقف شود . بیماری های روان – تنی از شایع ترین بیماری های روز است احساسات ناخوشایند بیشترین تغییر جسمی را با انقباض عضله به همراه دارند . تاثیر احساسهای تنش زا مدتی در انسان باقی می ماند ، تعدادی از افراد خشمگین و آزرده می شوند و برخی از افراد با برخورداری از تجاربشان تعادل خود را باز می یابند . اینها دقیقا توان اجرای این کنش را دارند . تنش به هر علت که باشد جسم را آزار می دهد . مهمترین ضامن سلامت آرامش و راحتی روح و روان است . بیمار آسمی به سلامت روان وانهادگی بیشتر ازهر چیز دیگر نیازمند است . به عنوان مثال بسیاری از مردم خستگی یا بی حالی می نالند.اغلب این دلتنگی ها و ناله ها ریشه در عوامل روانی دارند . البته گاهی یک علت جسمی نیز شاید عامل این نارضایتی و ناراحتی باشد . درمان اساسی آسم مبارزه با علت بیماری است . یوگا می تواند علت بیماری را به طور کامل ریشه کن کند

chest-asthma

. پزشکی مدرن چهار علت مهم را در ایجاد بیماری تشخیص داده است :

1- تنش اضطراب و مسایل روان تنی

2- آلرژی – عوامل محرک

3- علل ارثی یا ژنتیک

4- علل ناشناخته

1- استرس- تنش

معیار های ارزشیابی در جامعه امروزی بیانگر عدم تعادل و وجود تنش در افراد می باشد . بسیاری از مردم برای رهایی موقت از اضطراب ناشی از محیط زیست به وسایل فرار از حقایق متوسل می شود .آنها به سرگرمیهای چون سینما و نیز به عادت هایی نظیر سیگار کشیدن زیاده روی خوراک و مشروبات الکی روی می آئرند تا با مشکلات رورو نشوند . عملکرد غیر معمول در زندگی عامل بیماری است . این موضوع را مردم هنزا که عمر متوسط آنها 100 سال است نشان می دهد .

عامل اصلی طول عمر چیست ؟ آرامش روح ، رژیم غذایی مناسب ، کار زیاد فعالیت بدنی ، آب و هوای مطلوب . بیمار آسمی با آغاز یک زندگی طبیعی می تواند بهه تنشها و آزار های انباشته شده در ناخود آگاه دست یابد و موانع سلامت خود را از میان بردارد . در حقیقت این کار سختی است اما نتیجه مطلوب دارد . پدیده های ظریفی در روان وجود دارد که کشف آنها مشکل است .ما در طی نتایج مطلوب آگاه شدیم که پیشگیری یک وسیله مفید و موثر در عدم بروز حمله آسم است . حساسیت درباره دیگران را فراموش کنید . این ترس شماست که حمله را ایجاد می کند .