Nebulizer (1)

دستگاه نبولایزر یا بخور تنفسی دستگاهی است که برای فراهم آوردن داروهایی به شکل بخار در محیط و یا رطوبت به راه  هوایی هستند کاربرد دارد.این دستگاه بخار را در فاز مایع فراهم کرده و عموماً آن را با استفاده از یک ماسک استفاده میکنند.در ادامه به تصاویری از این دستگاه توجه نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Nebulizer (2)

Nebulizer (3)

Nebulizer (4)

Nebulizer (5)

Nebulizer (6)

Nebulizer (7)

Nebulizer (8)

Nebulizer (9)

Nebulizer (10)

Nebulizer (11)

Nebulizer (12)

Nebulizer (13)

Nebulizer (14)

 

Nebulizer (15)