Inhaler

اگر موضوع به طور کلی عنوان شود وجود دل واپسی و اشفتگی ذهنی همراه با ترس درد و ناراحتی است . با این حال از این رهگذر هر فردی برداشتی مربوط به خود خواهد داشت .

می دانیم که هر بیمار مختصات ویژه ای دارد و این مشخصات به برخی از عوامل وابسته اند مانند شخصیت بیمار طبع بیمار ساختار ژنتیک و تربیت محیطی و نظایر آن . اگر بیمار آسمی بخواهد درمان شود هر جنبه آن باید به دقت و بیطرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد . افکار خاطرات احساسات و حالات فکری هر فرد .

هنگام حمله آسم باید تمام موارد که در حمله آسم تاثیر داشتند مورد بررسی قرار گیرد . ما باید بتوانیم خودمان را در جریان حمله حاد آسم بنگریم و از آنچه در ردرونمان می گذرد آگاه باشیم . هنگامی که بیمار احساس می کند که می رود تا حمله آسم وی را در بر گیرد باید اعمال زیر را انجام دهد .

بر روی صندلی و با کنار تخت بنشینید ، به جلو و تا جایی که ارنج بر روی زانو قرار گیرد خم شود . چانه را بین دو زانو شانه ها و قفسه صدری و تمام بدن را وانهاده کند. بدن را در این وضعیت رها سازد و سعی کند احساس تنفس آزاد حاصل گردد.

2- روش دیگر وضعیت کمان ( پرانام آسانا ) را می توانید در طریق دیگر که دستها ساق پا را گرفته اند و سر روی زمین است انجام دهید .

3- کنترل تنفس :: موقعی که دو تمرین فوق را انجام می دهید . انجام تمرین را با کنترل تنفس تا شمارش 5 هماهنگ کنید . در حبس دم که ذهنا از یک تا پنج شمارش می شود مراقب باشید که به ریه ها فشار وارد نیاید . اگر احساس کردید که توانایی پنج ثانیه حبس دم را ندارید زمان را کوتاه کنید . بتدریج با ادامه تمرین توانایی شما برای حبس دم افزایش می یابد . با بالا رفتن توانایی حبس دم امکان بروز حمله اسم وجود دارد اما این امکان هست که شما در این برخورد حمله را برطرفکنید . اگر نتوانستید و یا اینکه حمله آسم شدت پیدا کرد استفاده از آب نمک ممکن است موثر باشد .محلول آب نمک صدای خورناس را کاهش می دهد . در سیستم اعصاب تغییر تنش ها موثر است .نمک یکی از بهترین مواد شفا بخش بیماری آسم است که سبب خروج خلط می شود و به شفای طبیعی بدن و رفع بیماری کمک می کند .