asthma11

در این بخش شرح مختصری راجع به چگونگی انواع درمانهای بیماری آسم که بین طبقات مردم مرسوم است بیان می داریم . البته به اعتقاد ما یوگا درمانی برای معالجه آسم و کسب بهبودی کفایت می کند . روشهایی که در این بخش به انها اشاره می کنیم عبارتند از استفاده از قهوه گیاهان داروی نمک های بیوشیمایی ماساژ سونا طب آیورودا هموپاتی و آمارولی .

لازم به تذکر است که برای استفاده از این شیوه ها باید به درستی از منابع اصلی و درمان گر ماهر بهره گرفت . لذا در این مبحث برای آگاهی خوانندگان فقط اشاره مختصری به نحوه درمان داریم .

قهوه :

بکشد . می توان روزانه چند فنجان از این دم کرده نوشید .

ماساژ

ماساژ آرامش و حیات را برای دن به ارمغان می آورد . ماساژ نه تنها درد را از مفاصل و ماهیچه بیرون میکند بلکه به دفع سموم بدن نیز کمک می کند .

سونا

سونا دقیقا مانند ماساژ بر روی بدن افراد اثر می گذارد . سونا روش لذتبخشی برای کسب آرامش و از بین بردن تنش هاست . در حمام سونا حرارت محیط باعث هجوم خون به طرف پوست می شود و در نتیجه منجر به باز شدن منافذ پوست می گردد . چرک و سایر ناخالصی ها که نزدیک

به سطح پوست هستند راه به خارج باز می کنند . پس از چند دقیقه قبل از اینکه خستگی یا ضعف احساس شود باید از دوش آب شرد استفاده کرد . این کار ناخالصی را که به سطح آورده شده می شوید و از برگشت مجدد آنها به داخل پوست جلوگیری می کند .

سرما نیز باعث منفبض شدن عروق سطحی می شود و جریان خون را متوجه اندامخای داخلی می کند . بعد از دوش آب سرد بلافاصه باید حمام سونا تکرار شود تا باز هم چرک و سموم بیشتری را به سطح پوست بیاورد و مجددا با آب سرد شسته شود . . دوش آب سرد مخصوصا برای افراد مبتلا به آسم مفید است و باعث تحریک سیستم تنفسی عمیق می شود .

هموپاتی

در درمان های هموپاتیک

در ردمان های همو پاتیک هیچ نوع داروی نامطبوعی مورد استفاده قرار نمی گیرد . اساس این نوع درمان بر پایه اصل زیر استوار است :

1- بیمار را شبیه خودش درمان می کند . بدین معنا که بیمار را بیمار دیگری که مبتلا به هملن بیماری است در مان می کند . زیرا بیمار ایمان دارد که درمان کننده وی از ناراحتی هایش بخوبی مطلع است و در این حالت کاملا به او اطمینان می کند .

2- حاقل مقدار دارو معجزه می کند . یعنی دارو به دفعات کم و با قدرت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

3- بیمار باید معالجه شود نه بیماری . زیرا اکثرا این اختلالات منشا روانی دارند . یک هموپات حتذق در انجام درمان ها آشفتگی می آفریند .

درمان با نمک های بیو شیمایی :

این فرضیه که توسط دکتر شوسلر ارایه شده ادعا می کند که قسمتی از علل بیماری آسم مربوط به کمبود نمک های معدنی باشد . بنابراین برای معالجه آـسم رفع کمبود نمکهای مورد نیاز بدن

است . نمک های اصلی که در این درمان ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

1- کالیم فسفات

2-برمورپتاسیم

3- سولفات پتاسیم