diabetes-15

اگر شما مقدار زیادی انسولین مصرف نمایید مقدار قند خونتان پائین می آید و شرایط خطرناکی به نام هیپوگلیسیمی ایجاد می کند . همچنین هنگامی که از تمرین های یوگا استفاده می کنید انسولین

نام هیپوگلیسیمی ایجاد می کند . همچنین هنگامی که از تمرین های یوگا استفاده می کنید انسولین طبیعی بدن افزایش می یابد یا از طرفی منجر به کاهش قند خون می گردد . باید مراقب میزان قند خونتان باشید . به این دلیل ما موارد زیر را پیشنهاد می کنیم :

1- تست کلیه به منظور کنترل وظیفه کلیه . منظور ما از این آزمایش کنترل مقدار قند پروتئین خون و سایر مواد در ادرار و یا سایر آزمایشها از قبیل سرم کرآتین می باشد .

2-آزمایش مداوم قند خون حداقل هفته ای یکبار تا هنگام تنظیم و تثبیت مجدد آن . نتایج این آزمایش ( قند خون ) را با نتایج آزمایش قند ادرار برای حصول اطمینان پیوسته مقایسه نمایید تا مطمین شوید که مقادیر قند مشاهده شده در ادرار به درستی مقادیر و یا سطوح قند خون را نشان می دهد .

گاهی اوقات که بیماری قند روی کلیه اثر می گذارد میزان قند در ادرار زیاد نشان داده می شود . اینطور به نظر می رسد که این مقدار نشان دهنده قند زیاد خون می باشد . این یک حالت گول زننده است که ممکن است باعث شود ما بیش از حد انسولین مصرف نماییم و بنابراین افت ناگهانی قند خون را تشدید نماییم و به صورت حاد تر در آوریم .

همچنین آزمایش ها بایستی گهگاهی با هم مقایسه شوند به ویژه زمانیکه در شرایط کاری کلیه ها یک حالت تناقض وجود داشته باشد .

3- آزمایش های روزانه ادرار که بایستی طبق دستورات پزشک انجام شود

4- مراقبت و توجه به علایم هیپوگلسیمی یا افت قند خون . این مورد باید توسط اطرافیان بیمار مراقبت گردد . علایم هیپوگلیسمی ( انسولین زیاد و قند خون در سطح پایین ) عبارتند از :

1- علایم اولیه و زود هنگام : ضعف گرسنگی عرق کردن تپش قلب لقوه و رعشه

2- علایم بعدی سرگیجه منگی آشفتگی گیجی و بیقراری

3- علایم در حالت پیشرفته ک حالت مستی تشتت فکری حالتی شبیه به هذیان گویی تلو تلو خوردن عدم تعادل تمایل به خواب

4- علایم در مرحله پیشرفته : بیهوشی

درمان هیپوگلیسیمی بسیار آسان است : تنها مقداری قند خالص بخورید . بنابراین همیشه مقداری شیرینی در جیب خود داشته باشید و. همیشه بهتر قند خونتان کمی بیشتر باشد تا اینکه کمتر باشد .