retractor (1)

وسیله دهان باز کن وسیله ای است که در هنگام انجام عمل های جراحی از آن برای باز نگه داشتن دهان استفاده می شود. در ادامه مطلب تصاویری از انواع این وسیله را مشاهده خواهید کرد.

retractor (1)

retractor (2)

retractor (3)

retractor (4)

retractor (5)

retractor (6)

retractor (7)

retractor (8)

retractor (9)

retractor (10)

retractor (11)

retractor (12)

retractor (13)