fundus camera (1)

دوربین فوندوس دوربین های ویژه ای برای معاینه چشم هستند که در چشم پزشکی کاربرد های وسیعی دارند.در ادامه تصاویری از انواع مدل های دوربین های چشمی فوندوس را مشاهده خواهید کرد.

fundus camera (2)

fundus camera (3)

fundus camera (4)

 

fundus camera (5)

 

fundus camera (6)

fundus camera (7)

fundus camera (8)

fundus camera (9)

fundus camera (10)

fundus camera (11)

fundus camera (12)

fundus camera (13)

fundus camera (14)

fundus camera (15)