54eb64c55dd77_-_9-signs-your-marriage-might-be-over-mdn

چه عواملی می توانند منجربه طلاق و از هم پاشیدن زندگی افراد شوند و روابط پیش از ازدواج چه تاثیراتی روی زندگی بعد از ازدواج می تواند بگذارد؟

به گفته یک جامعه‌شناس، دختران و پسرانی که پیش از ازدواج دارای دوستان دختر و یا پسر هستند، پس از ازدواج به علت آنکه همواره همسر و روابط خود را با دوران مجردی مقایسه می‌کنند، دچار نارضایتی‌های متعدد در زندگی زناشویی می‌شوند.

امان الله قرایی مقدم در ارتباط با مشکلات زندگی زناشویی و روند صعودی طلاق‌های عاطفی و درنتیجه افزایش طلاق‌های قطعی در کشور، گفت: زمانی که زوجین در زمینه بروز احساسات و ارضای نیازهای جنسی از یکدیگر فاصله گیرند، طلاق عاطفی آغاز شده و این طلاق عاطفی نیز سرآغاز طلاق قطعی است.
وی ادامه داد: این پدیده در ازدواج‌های اجباری که با رضایت دختر صورت نگرفته و نوعی فشارخانوادگی باعث آن شده و به طور کلی در قشرهای پایین جامعه که دختران از لحاظ سنتی حق کمتری برای انتخاب داشته، از نظر تحصیلات پایین‌تر بوده و خانواده آنان نیز پایبندی بیشتری به سنت‌ها دارند، بیشتر بوده و حتی ممکن است منجر به خودکشی یکی از زوجین شود.
او ادامه داد: هم‌اکنون شاهد افزایش این پدیده در قشر تحصیلکرده جامعه هستیم، و علت آن این است که دختران و پسران جوان جامعه ما در وهله اول عاشق شده و پس از گذشت مدت زمانی متوجه تفاوت‌های عمیق خود با طرف مقابل شده و توانایی تعامل بایکدیگر را از دست می‌دهند.
قرایی مقدم افزود: در واقع این ازدواج‌ها بر اساس شناخت اصولی و منطقی صورت نمی‌گیرد بلکه در آنها عشق‌های آتشین و احساسات جایگزین عقل و منطق شده و پس از فروکش شدن آن احساسات، زوجین با واقعیت‌های زندگی روبه‌رو می‌شوند.
وی اظهار کرد: مسائلی چون مشکلات اقتصادی، چشم و هم چشمی، عدم قناعت در زندگی مشترک، مقایسه‌های متعدد هریک از زوجین با همسالان خود و… باعث ایجاد تصور شکست در آنان شده و زمینه بروز طلاق عاطفی و در نهایت طلاق قطعی را فراهم می‌کند. طلاق عاطفی قاعدتا باید در ازدواج‌های اجباری رخ دهد اما در حال حاضر به علت عدم شناخت صحیح قشر تحصیل کرده پیش از ازدواج ، وجود روابط متعدد پیش از ازدواج توسط هریک از زوجین، تاثیرات رسانه‌های بیگانه که همواره موجب ترویج بی بند و باری‌های فرهنگی و جنسی در جامعه شده‌اند، باعث از بین رفتن تعهد آنان به یکدیگر شده و در نتیجه روابط فرا-ازدواجی را نیز افزایش می‌دهد.
وی همچنین درباره نقش عمده ناتوانی جنسی در ایجاد طلاق‌های عاطفی گفت: یکی از عوامل عمده طلاق عاطفی درحال حاضر ناتوانی‌های جنسی است، زیرا فردی که تمام روز را در حال کار و فعالیت است قدرت جنسی لازم برای بقای رابطه خود از دست می‌دهد.
این جامعه‌شناس در ارتباط با چرایی عدم ثبت رسمی طلاق‌ها توسط بسیاری از زوجین، اظهار کرد: زوجینی که طلاق عاطفی طولانی مدت و یا حتی دائمی را به ثبت رسمی طلاق خود ترجیح می‌دهند به این علت است که می‌دانند ثبت رسمی آن مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و… برایشان به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این حالت زوجین به جای سازش با یک دیگر به «همسازی» پناه می آورند؛ در واقع همسازی رفع کنش‌های متقابل گسسته و پیوسته بوده که در آن حالت زوجین با پذیرش مشکلات و اختلافات خود در جهت رفع آنان اقدام نکرده بلکه هرکدام به راه خود می‌روند و فقط از نظر ظاهری و جسمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
قرایی مقدم در ادامه با تاکید براینکه طلاق‌های عاطفی به طور نمایان در خانواده‌ها ظاهر نمی شود، گفت: نباید انتظار ظهور عینی طلاق عاطفی را در روابط زوجین داشته باشیم، بلکه باید بدانیم در هرکجا که ارزش‌ها و هنجارها فروریخت و افراد دچار فروریختگی‌های متعدد فرهنگی و… شدند طلاق عاطفی رخ خواهد داد.
وی تنها راه کاهش این آسیب را حاکمیت اخلاق در جامعه دانست و گفت: دختران و پسران ما باید بدانند که ازدواج آنها درصورتی موفق خواهد بود که برپایه درک و شناخت متقابل، عقل و تفکر منطقی صورت گیرد و نه هوی و هوس و احساساتی زودگذر و همچنین باید این جریان فرهنگی برآنان حاکم شود که همسر و یا شوهر آنان لباس نیست که هر زمان از آن خسته شدند به سمت دیگری گرایش یابند، تا بدین ترتیب شاهد کاهش روابط فرا ازدواجی نیز در جامعه نباشیم. (ایسنا)