potato-chips

همانطور که معلوم است ورزشکاران  در مقایسه با اشخاص  معمولی به کالری  زیادتری احتیاج دارند. بر پایه پژوهشهای جدید،  ورزش شدید به اشخاص کمک خواهد کرد  مواد غذایی  بهتر و سالمتری برگزینند و تنقلات کمتری بخورند. نه تنها  تنقلات هیچ ارزش غذایی ندارند بلکه دارای کالری، قند و چربی بالایی نیز هستند.
هدف این مطالعه بررسی واکنش مغز در برابر مواد غذایی با کالری بالا و پایین پس از یک ورزش شدید است. تمرکز در این مطالعه روی بخشی از مغز به نام اینسولا می باشد که به نام حس چشایی اولیه شناخته می شود. عملکرد این بخش در زمان هوس های غذایی افزایش یافته و سبب درک لذت غذایی می شود.
در این مطالعه محققان برای بررسی رابطه بین ورزش و اشتها با کمک دستگاه MRI  اشتهای 15 مرد سالم که یک ساعت با سرعت متوسط می دویدند را بررسی کردند. در طول MRI به شرکت کنندگان پیشنهاد غذاهای سالم مانند انگور، توت فرنگی و هویح و غذاهای ناسالم شامل پیتزا، همبرگر و دونات داده شد. در ملاقات بعدی به شرکت کنندگان پس از زمان استراحت پیشنهاد این غذاها داده شد. محققان دریافتند عملکرد اینسولا با مشاهده تصویر غذاهای پرکالری پس از یک ورزش شدید کاهش یافته است. در حالیکه با مشاهده تصویر غذاهای سالم عملکرد اینسولا افزایش داشته است.
از شرکت کنندگان خواسته شد سطح گرسنگی خود را نیز اعلام کنند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل سطح دو هورمون مربوط به تحریک و سرکوب اشتها آزمایش خون روی شرکت کنندگان انجام شد.
محققان دریافتند که شرکت کنندگان پس از دویدن احساس گرسنگی نداشتند. همچنین با بررسی سطح هورمونهای اشتها مشخص شد پس از دویدن سطح هورمون تحریک کننده اشتها کاهش و هورمون سرکوب کننده اشتها افزایش داشته است.
محققان معتقد هستند از آنجاییکه اینسولا با احساس تشنگی مرتبط است می تواند سبب انتخاب غذاهای کم کالری توسط ورزشکاران شود چرا که این غذاها رطوبت زیادی دارند. بنابراین افراد با انتخاب انوع مختلف مواد غذایی سالم می توانند تشنگی زمان ورزش را کاهش دهند.
تمرکز این مطالعه روی عملکرد مغز در افراد سالم و بدون اضافه وزن می باشد. جهت نتیجه گیری بهتر و استفاده از ارتباط بین ورزش و عملکرد مغز برای رواج کاهش وزن نیاز است مطالعه روی افراد چاق و دارای اضافه وزن، همچنین در انواع ورزش ها با شدتهای متفاوت انجام پذیرد.

www.yourdoctor.ir