dynamometer (1)

دستگاه دینامومتر وسیله ای در ارتوپدی است که برای اندازه گیری انقباض ماهیچه ای بکار میرود و در اندازه ها و فرم های متفاوتی موجود است. در ادامه تصاویری از انواع این دستگاه ها را مشاهده نمایید.

dynamometer (1)

 

dynamometer (2)

 

dynamometer (3)

dynamometer (4)

dynamometer (5)

dynamometer (6)

dynamometer (7)

dynamometer (8)

dynamometer (9)

dynamometer (10)

dynamometer (11)

dynamometer (12)

dynamometer (13)

dynamometer (14)