Type-2-Diabetes-Vaccine

باکتریها و ویروسها نقش  مهمی  در بوجود آمدن امراض  عفونی دارند، ولی محققان کشف کردند که میکروبها علت شگفت انگیز سایر بیماریها مثل  سرطان گردن رحم (ویروس پاپیلومای انسانی) و زخم معده (باکتری هلیکوباکتر پیلوری) هستند.

حال تحقیق جدیدی توسط دانشمندان میکروبیولوژیست دانشگاه Iowaانجام شده است که نشان می دهد باکتریها حتی می توانند  یکی از علل بیماری شایع  دوران ما یعنی  دیابت  نوع 2 باشند.

یک گروه از محققین  به سرپرستی  پرفسور Schlievertدریافتند قرارگرفتن طولانی مدت  درمعرض  سموم  تولید شده  توسط باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس (استاف) موجب ایجاد علایم مشخصه ی بیماری  دیابت نوع 2 نظیر مقاومت به انسولین، عدم تحمل گلوکز و التهاب سیستمیک در خرگوش ها می شود.

 پرفسور Schlievertمی گوید: ما توانستیم به سادگی خرگوش ها را از طریق قرار دادن درمعرض سوپر آنتی ژن استاف به مدت طولانی، به دیابت نوع 2 مبتلا کنیم.

 یافته های این تحقیق نشان داد درمانهایی با هدف حذف باکتریهای استاف یا خنثی نمودن سوپر آنتی ژنهای آن ممکن است درپیشگیری و درمان دیابت نوع 2 موثر باشند.

 چاقی به عنوان یکی از فاکتورهای خطر شناخته شده در بروز دیابت  نوع 2 نقش دارد اما چاقی نیز موجب تغییر میکروب های موجود در بدن  افراد می شود- اکوسیستم باکتریهایی که در بدن ما ساکن هستند و بر سلامت ما تأثیر می گذارند.

پرفسور Schlievertمی گوید: ما نشان دادیم هنگامیکه  فردی دچار اضافه وزن می شود احتمال غلبه ی باکتریهای استاف نسبت به جمعیت سایر باکتریهای ساکن  در بدن  بیشتر می شود.

در این افراد تعداد باکتریهای  استافی که بروی پوست زندگی  می کنند،  افزایش می یابد. او می افزاید: این افراد درمعرض سوپر آنتی ژنهای این باکتری به مدت طولانی  قرار می گیرند.

تحقیقات قبلی  پرفسور Schlievertنشان داد که سوپر آنتی ژنها – سمومی که توسط تمام  سویه های باکتریهای استاف تولید می شوند- باعث اختلال در سیستم  ایمنی  بدن شده  و مسئول اثرات مرگبار عفونت های مختلف استافی نظیر سندرم  شوک سمی، Sepsis  واندوکاردیت می باشند.

 نتایج پژوهش اخیر این گروه از دانشمندان درمجله ی mBioمنتشر شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد سوپر آنتی ژنها بر سلولهای چربی و سیستم ایمنی  تأثیر می گذارند و موجب بروز التهاب  سیستمیک مزمن  می گردند. این التهاب نهایتاً منجر به مقاومت به انسولین  و سایر علایم  مشخصه ی دیابت نوع 2 می شود. در بررسی مقدار باکتریهای موجود بروی پوست، دانشمندان به بررسی 4 بیمار دیابتی پرداختند. گروه پرفسور Schlievertتخمین زدند که قرار گرفتن درمعرض سوپر آنتی ژنهای این باکتریها  درافرادیکه بشدت مقدار این باکتریها در آنها زیاد است متناسب با دوزی از سوپر آنتی ژنها است  که موجب بروز علایم  دیابت در خرگوشها  در آزمایشات این تیم شده است.

 پرفسور Schlievertمی گوید: من فکر می کنم ما راهی برای مداخله  در این موضوع و تغییر روند  دیابت یافته ایم، ما درحال بررسی واکسنی علیه  سوپر آنتی ژنها هستیم، ما معتقدیم  که این نوع  واکسن می تواند از ابتلا به دیابت نوع 2 جلوگیری کند.

 محققان همچنین درحال تحقیق بروی یک ژل موضعی حاوی glycerol monolaurateهستند که درتماس با باکتریهای استاف، آنها را از بین  می برد. این رویکردی برای از بین بردن باکتریهای استاف از روی  پوست انسان است. آنها درحال بررسی تأثیر این رویکرد بر بهبود مقدارقند خون  در بیماران مبتلا به دیابت هستند .

منبع : diabetestma.org