Portable X-ray (1)

دستگاه رادیوگرافی پرتابل یکی از دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس است که به منظور انجام تصویربرداری رادیوگرافیک در بیمارانی که نمی توانند به بخش رادیولوژی منتقل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

Portable X-ray (1)

Portable X-ray (2)

Portable X-ray (4)

Portable X-ray (5)

Portable X-ray (6)

Portable X-ray (7)

Portable X-ray (8)

Portable X-ray (9)

Portable X-ray (10)

Portable X-ray (11)

Portable X-ray (12)

Portable X-ray (13)

Portable X-ray (14)

Portable X-ray (3)