kidsexcusesnotreading

چگونه کودکی خوش اخلاق تربیت کنیم و آرامش داشتن و خوشرویی را به وی یاد دهیم؟

 آکادمی اطفال امریکا این پیشنهادات را ارائه می‌دهد:

•    به کودک خود توجه کنید. به خصوص در مواقعی که او رفتار خوب و مناسبی دارد و از او تعریف کنید.

•    ذهن کودک را با بردن او به محلی دیگر، خواندن شعر یا یک اسباب‌بازی دیگر منحرف کنید.

•    در صورت امکان در زمانی مناسب جای کودک را عوض کنید. در انجام این کار هر روز ثابت قدم باشید.

•    محدودیت‌های کودک خود را درک کرده و به آن‌ها احترام بگذارید. هرگز کودک را وقتی گرسنه یا خسته است تحت فشار قرار ندهید.

•    مطمئن شوید که کودک شما متوجه شده که هل دادن، لگد زدن و گاز گرفتن کار درستی نیست و تحمل نمی‌شود.

•    آرامش خود را حفظ کرده و در صورت امکان یک استراحت کوتاه به خود دهید.

سلامانه