battery

محققان با استفاده از کاغذهای باطله موفق به ساخت باتری شدند با این فن آوری می توان در مصرف انرژی و تولید باتری صرفه جویی کرد

؛ محققان سوئدی و آمریکایی با همکاری یکدیگر توانسته اند با استفاده از خمیر چوب باتری بسازند که در مقابل فشار و لرزش از مقاومت بالایی برخوردار است.
بنابراین گزارش با استفاده از نانوسلولزهای موجود در چوب می توان ماده ای تولید کرد که می تواند انرژی الکتریکی را از خود عبور دهد.

نانوسلولز همچنین به نام نانوفیبر(NFC) نیز شناخته می شود که از انواع چوب و کاغذ و کاغذ باطله بدست می آید.

روش کار به این صورت است که از خمیر چوب ماده ای بنام آئرو ژل ساخته می شود که خیلی سبک و سخت است. این ماده سپس با جوهر رسانایی از درون و بیرون آغشته می گردد که می تواند انرژی الکتریکی را در خود نگه دارد.

باشگاه خبرنگاران