x-ray-tv-system (1)

رادیوگرافی تی وی سیستم به منظور تصویر برداری از بیمارانی که انتقالشان به بخش رادیولوژی مقدور نیست مورد استفاده قرار میگیرد.در ادامه مطلب تصاویری از اسن دستگاه و تجهیزاتش را مشاهده نمایید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

x-ray-tv-system (1)

x-ray-tv-system (2)

x-ray-tv-system (3)

x-ray-tv-system (4)

x-ray-tv-system (5)

x-ray-tv-system (6)

x-ray-tv-system (7)

x-ray-tv-system (8)

x-ray-tv-system (9)

x-ray-tv-system (10)

x-ray-tv-system (11)

x-ray-tv-system (12)

x-ray-tv-system (13)

x-ray-tv-system (14)