digital radiography systems (1)

تجهیزات رادیوگرافی دیجیتال دستگاه هایی هستند که کاست آن ها فیلم رادیوگرافی را در خود ثبت نموده و سپس در یک سیستم دیگر این فیلم ضبط و تبدیل به تصویر دیجیتال خواهند کرد. در ادامه تصاویری از انواع مدل های این دستگاه را مشاهده نمایید.

digital radiography systems (2)

 

digital radiography systems (4)

digital radiography systems (5)

digital radiography systems (6)

digital radiography systems (7)

digital radiography systems (8)

digital radiography systems (9)

digital radiography systems (10)

digital radiography systems (11)

digital radiography systems (12)

digital radiography systems (13)

digital radiography systems (14)

digital radiography systems (15)