rubber dam (1)

رابر درام ها ورقه های نازکی از latex rubber (لاستیک) هستند که برای جدا سازی دندان یا دندانها و خشک نگه داشتن آنها در طول کار دندانپزشکی بکار میرود.در ادامه همین مطلب تصاویری از این ورقه ها و استفاده از آن ها را خواهید دید.

rubber dam (2)

rubber dam (3)

rubber dam (4)

rubber dam (5)

rubber dam (6)

rubber dam (7)

rubber dam (8)

rubber dam (9)

rubber dam (10)

rubber dam (11)

rubber dam (12)

rubber dam (13)

rubber dam (14)