rotator rocker (1)

دستگاه روتاتور راکر روتاتوری است که حرکت آن چرخشی با زاویه ۳۵ درجه نسبت به محور قائم را داردو بیشتر در آزمایشات سرولوژی ازآن استفاده می شود.در ادامه مطلب تصاویر بیشتری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد

rotator rocker (2)

rotator rocker (3)

rotator rocker (4)

rotator rocker (5)

rotator rocker (6)

rotator rocker (7)

rotator rocker (8)

rotator rocker (9)

rotator rocker (10)

rotator rocker (11)

rotator rocker (12)

rotator rocker (13)

 

rotator rocker (15)

rotator rocker (16)

rotator rocker (17)