Book

محل محیط مطالعه باید مرتب منظم ساده و به دور از شی اضافی باشد زیرا اگر شلوغ باشد نظم و تمرکز ذهن را تحت الشعاع قرار می دهد .
هم زمان با مطالعه کتاب به شنیدن موسیقی به ویژه اهنگ تند و هیجان انگیز عادت نکنید زیرا اولا موجب حواس پرتی می شود ثانیا شرطی می شود .
به  محل نشستن برای مطالعه فورا مطالعه را شروع کنید و به انجام کار متفرقه دیگری که مولد حواس پرتی می شود نپردازید لذا با اتخاذ چنین روش صحیحی خود را ظرطی کنید .
در نیمه شب با مطالعه کردن خود را اذیت  نکنید و به خود تلقین نکنید که در سکوت نیمه شب فقط قادر به مطالعه کردن هستید و بس . زیرا نیروی خازن مغز و عصب توان جسم و جان را تحلیل می برد بنابراین بهتر است که آنچه در روز مطالعه کرده اید در هنگام خواب شب در مغز عمل پالایش صورت گیرد و سپس در ضمیر ناخود آگاه منعکس می گردد .
بعد از صرف غذا بلافاصه مبادرت به مطالعه نکنید  بلکه حدود دو ساعت بعد از غذا مطالعه کنید چون مغز شما برای فعالیت های ذهنی بیش از همه به اکسیژن نیاز دارد این اکسیژن را زا خون دریافت می کند و جریان خون را پس از صرف غذا تا حدود دو ساعت اغلب معطوف به صرف اندام های گوارش می شود تا مغز به همین دلیل عموما پس از صرف غذا تمایل به استراحت و یا خواب دارد .
مطالعه را از ساده ترین بخش کتاب باید شروع کرد زیرا میزان درک و فهم فراگیر ظآن آسانتر است تا بدین وسیله تمرکز ذهن ما مبتنی بر اعتماد بنفس نیرومند گردد بدیهی است اگر از ابتدا دشوار ترین و غامض ترین بخش کتاب را آغاز کنیم به اعتماد بنفس ما لطمه وارد می شود .