meditation1

هدف از ایجاد انجام مراقبه اولا ایجاد تمرکز ذهنی و تقویت آن است و ثانیا باعث بالا بردن سطح آگاهی و رسیدن به مرحلهی که بتوان تجربه طولانی در حرکت آگاهی و لانرژی داشته باشیم . در زندگی دو نوع تجربه وجود دارد
1: احساس و مشاهده ظاهری پدیده ها
2 : دریافت حقیقت آن
برای رسیدن به دریافت و آگاهی از حقایق اشیا و پدیده ها باید به انجام تمرینات تمرمز ذهن و وانهادگی انها بپردازیم تا از زیبایی ها و رایحه عطر آگین آن لذت ببریم .
73- تمرکز حواس حالتی است که ذهن را از عالم محسوسات به درون می شکد بعد از آن این ذهن در درون از موضوعات حسی جدا می شود و می وتواند به عمق ضمیر ناخوداگاه برود و جهان خویش را خلق کند و یا رویت نماید . زمانی که ما قادر به حالت بین ( آگاهی حسی ) و ( آگاهی درونی ) شدیم ذهن می تواند به عمق لایه های درونی جاری شود و در یک نقطه مثبت ثابت گردد و تمرکز ذهن را ایجاد کند .
74- تمرکز یعنی سفر به تعماق تا جایی که زمان بی مفهوم شود و خواب عمیق دست بدهد . گاهی تمرکز عمیق در حوزه مراقبه آگاهی را چنان عمیق می کند که ساعات زیادی از زمان به صورت لحظه ای کوتاه احساس می شود .
75- شرایط مراقبه
1 : برخورداری از اعتقاد راسخ و به تبعه آن داشتن انگیزه لازم جهت رسیدن به هدف است
2: برخورداری از نظم است . یکی از اهداف برنامه های روحی برای کسب نتیجه کامل استمرار و پشتکار در نمرینات بدون انقطاع روزانه به مدت بیست دقیقه در تمام شرایط زندگی می باشد . بدیهی است اگر انجام تمرینات منظم نباشد نتایج مطلوب به همراه نخواهد داشت .
76- مراقبه شکل دار ( روئت نماد پرستش ) :
هنگامی که آگاهی شخص روی یک نقطه یا یک جسم مشخصی متمرکز و کانونی شود مراقبه اتفاق می افتد.
مراقبه شکل دار می تواند به آسانی به بت پرستی تبدیل شده و فاسسد گردد . بت پرستان که غیر عقلانی بت ها را ستایش می کنند بدون اعتقاد روشن از مقصود سری عمل نیایش را انجام می دهند .
مراقبه بی شکل : آگاهی شخص بر روی یک جسم مشخص و محدود تمرکز نمی یابد بلکه تمرکز از اعماق جان بر روی حقیقتی لایتناهی صورت می گیر د .