brain1

تمرین پاک سازی ذهن به دو صورت انجام می گیرد :
الف : یادداشت درمانی : دفتر ویژه شخصی تهیه کرده و هر روز همواره آنچه که به اتاق ذهن هجوم می آورد و می خواهد در انجا اسکان یابد بار آن را تخلیه کرده و بر روی کاغذ انتقال داده و مکتوب نمایید تا بدین وسیله دایما ذهن را از امواج مزاحم وارده خلاص کرده و به آرام سازی و تمرکز ذهن کمک شود
ب : خود گفتار درمانی : در یک اتاق خلوت به دور از هر گونه مزاحمت افراد بنشینید و هر آنچه که را در ذهن دارید باز گو کنید . آنقدر بگویید تا ذهن خویش را از امواج و انرذژی های گوناگون منفی تخلیه کرده و خود خسته شوید . آنگاه احساس می کنید سبک و آرام  شده اید .

تمرین تنفس
ذهن و تنفس با یکدیگر ارتباط تناتنگی دارند زیرا از راه تنفس ، اکسیژنی که وارد بدن می گردد منبع انرژی بدن را تامین می کند و آن را قوی و شاداب می سازد و در نتیجه از نظر کمی و کیفی موجب تقویت و قوام ذهن می شود . برای انجام تمرین تنفس ، به سوی قطب شمال بایستید چشمان خود را ببندید ، آنگاه با انگشت شست دست راست ، پره بینی راست را ببندید و از راه مجرای بینی چپ تنفس کنید ، آنگاه با انگشت شست دست راست پره بینی راست را ببندید و از راه مجرای بینی چپ تنفس کنید تا لحظه ای که قادرید نفس عمیق بکشید سپس با انگشت دست چپ پره چپ بینی را مسدود کنید و تا لحظه ای که قادرید از مجرای بینی راست نفس عمیق بکشید و آن را حبس کنید ، هنگامی که احساس کمبود اکسیژن نمودید انگشت شست را از پره بینی بردارید و هوا را از درون ریه ها کاملا با فشار خارج کنید دیگر هوایی در ریه ها نیست . برای هر یک از پره های بینی 10 بار این تمرین را تکرار کنید .
84- قدرت تمرکز فکر و ذهن از علایم نبوغ است :
هیچ فرد نابغه ای بدون برخورداری از تمرکز ذهن ادعای نبوغ نمی کند و پدیده خارق العاده و یا شاهکاری از خود به منصه ظهور برساند . به قول ژان پل که می گوید : نوابغ دارای قدرت تمرکز خارق العاده ای نسبت به یک موضوع و یا یک شی دارند که هیچ عاملی مانع و قادر نیست که آنان را از موضوع و یا هدف مود نظرشان منحرف سازد .
در واقع نبوغ یعنی قدرت توجه دقت و تمرکز عمیق و ممتد بر یک موضوع خاص . بنابراین فرد نابغه کسی است که تمام قوای مغزی خویش را برای مطالعه یک موضو و یا انجام یک کار مشخص واحد عمیقا و دقیقا معطوف و متمرکز می سازد .
85- دو نوع تمرکز وجود دارد : تمرکز فکر ظاهری  و تمرکز فکر باطنی
الف : تمرکز فکر ظاهری یا سطحی :
امسان هنگامی که مشغول کار یا حرفه و کار خود است و یا در حال مطالعه کتاب و روزنامه و سایر مسایل گوناگون است اصلاحا تمرکز فکر ظاهری یا سطحی گویند .
ب : تمرکز فکر باطنی یا حقیقی
انسان در نهاد باطنی و ضمیر ناخود آگاه خویش بیش از صدها تمنیات و تمابلات نفسانی نهفته در خود دارد . اگر انسان فکر و ذهن خویش را به امثال این خواهش های نفسانی متمرکز سازد . بدیهی است که موجبات تخلیه نیروی روحی و سقوط خویش را فراهم آورده است . لکن برعکس اگر نیروی فکر خود را بر فطرت خود معطوف سازد به ردجه اعلین  و مراتب عرفانی بالا نایل می گردد و در واقع به خدا نزدیکتر می شود .
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند        آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
ما خاک راه به نظر کیمیا داریم         صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم