dental laminate (1)

روکش موقت لامینت دندان نوعی از روکش های دندان هستند که بیشتر به صورت موقت کاربرد دارند و از جنس لمینت ساخته شده اند. در ادامه تصاویری از این نوع روکش های دندان مشاهده خواهید کرد.

dental laminate (2)

dental laminate (3)

dental laminate (4)

dental laminate (5)

dental laminate (6)

dental laminate (7)

dental laminate (8)

dental laminate (9)

dental laminate (10)

dental laminate (11)

dental laminate (12)

dental laminate (13)

dental laminate (14)