dental laminate (1)

روکش موقت لامینت دندان نوعی از روکش های دندان هستند که بیشتر به صورت موقت کاربرد دارند و از جنس لمینت ساخته شده اند. در ادامه تصاویری از این نوع روکش های دندان مشاهده خواهید کرد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

dental laminate (2)

dental laminate (3)

dental laminate (4)

dental laminate (5)

dental laminate (6)

dental laminate (7)

dental laminate (8)

dental laminate (9)

dental laminate (10)

dental laminate (11)

dental laminate (12)

dental laminate (13)

dental laminate (14)