Sample cooler (1)

سردکننده نمونه وسایلی در شکل های مختلف هستند که خنک نگه دارنده نمونه هایی که در آزمایشگاه داخل میکروتیوپ مانند سرم و پلاسم محسوب می شوند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه ها مشاهده نمایید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

Sample cooler (1)

 

 

Sample cooler (3)

Sample cooler (4)

Sample cooler (5)

Sample cooler (6)

Sample cooler (7)

Sample cooler (8)

Sample cooler (9)

Sample cooler (10)

Sample cooler (11)

Sample cooler (12)

Sample cooler (13)

Sample cooler (14)

Sample cooler (15)