coconut-oil1

نتایج یک  تحقیق جدید  اثبات کرد   که ترکیب روغن نارگیل و حرکات ورزشی  روزانه می تواند حساسیت بازتاب فشاری را  بهتر کرده و مقدار استرس اکسایشی و بالطبع آن فشار خون را کاهش دهد. روغن نارگیل دارای ترکیبات ویژه ای از اسیدهای چرب است که اثرات مفیدی بر سلامتی مثل کاهش چربی، عملکرد بهتر مغز و … دارد. محققین مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه فدرال در یکی از شهرهای برزیل، مطالعه حاضر را برای آزمون این فرضیه که ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی می تواند حساسیت به بازتاب فشاری را بهبود بخشد و میزان استرس اکسایشی و فشار خون را کاهش دهد، انجام دادند. این پژوهش بر روی مدل حیوانی (rat) و به مدت 5 هفته انجام شد. محققین دریافتند که روغن نارگیل و فعالیت ورزشی- هردو-  در مقایسه با سالین و گروه غیر ورزشی موجب کاهش وزن شدند. با وجود این که مکمل یاری روغن نارگیل یا فعالیت ورزشی – هر دو – موجب کاهش فشار خون می شوند، ولی تنها ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی منظم می تواند مقادیر فشار خون را به میزان طبیعی بازگرداند. این اثر ناشی از ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی به دلیل بهبود بازتاب فشاری به واسطه کاهش فشار اکسایشی سرم، قلب و آئورت است. روغن نارگیل یکی از مواد غذایی است که امروزه به آن کمتر توجه می شود، با وجود این ورزشکاران و افرادی که سبک زندگی سالمی دارند، به این روغن توجه ویژه ای دارند. به کاهش وزن مقاله مرتبط با این مطالعه درApplied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

منبع : www.yourdoctor.ir