Ultrasonic Lithotripter (1)

سنگ شکن اولتراسونیک یکی از انواع دستگاه های سنگ شکن است که در آن از نیروی اولتراسوند جهت تخریب سنگ استفاده می شود. در ادامه تصاویری از این نوع سنگ شکن ها مشاهده خواهید کرد.

Ultrasonic Lithotripter (1)

Ultrasonic Lithotripter (2)

Ultrasonic Lithotripter (3)

Ultrasonic Lithotripter (4)

Ultrasonic Lithotripter (5)

Ultrasonic Lithotripter (6)

Ultrasonic Lithotripter (7)

Ultrasonic Lithotripter (8)

Ultrasonic Lithotripter (9)

Ultrasonic Lithotripter (10)

Ultrasonic Lithotripter (11)

Ultrasonic Lithotripter (12)

Ultrasonic Lithotripter (13)

Ultrasonic Lithotripter (14)