teeth

افتادن دندان اغلب بیانگر این است که یک شخص دارای سابقه بیماریهای التهابی دهان است. در یک  تحقیق کوهورت گسترده  تایید کرده است که   افتادن دندان با امراض  قلبی عروقی در آینده ، دیابت و مرگ و میر ارتباط دارد .

این مطالعه در دانشگاه هلسینکی در فنلاند با همکاری موسسه ملی بهداشت و رفاه (THL) انجام شد.

دکترJohn Liljestrand می گوید: تعداد دندانهای از دست رفته می تواند یک شاخص مفید دیگر برای پزشکان عمومی در زمان ارزیابی عوامل خطر ابتلا فرد به بیماری های مزمن باشد.

نسخه ی چاپی این پژوهش در مجله Journal of Dental Researchمنتشر شده است.

مطالعه ی ملی FINRISKکه در سال 1997 انجام گردید، یک تحقیق مبتنی بر جمعیت فنلاند بود که در آن 8446 فرد 25 تا 75 ساله در یک نظرسنجی جامع و معاینات بالینی شرکت کردند. تعداد دندانهای از دست رفته ی این افراد در ابتدای تحقیق ثبت شد و اطلاعات مربوط به حوادث بیماری و مرگ و میر در طی 13 سال پیگیری ثبت گردید.

نتایج نشان داد از دست رفتن بیش از پنج دندان، خطر حوادث بیماریهای عروق قلبی و سکته قلبی را به میزان 140٪ افزایش می دهد. از دست رفتن بیش از نه دندان نشان دهنده ی افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی بمیزان51 درصد، دیابت بمیزان 31درصد و مرگ  بمیزان37درصد  است.

 این خطرات برای افراد بی دندان 40-68 درصد گزارش شد. همه ی عوامل خطر رایج، در تجزیه و تحلیل آماری در این تحقیق در نظر گرفته شد. افزودن اطلاعات در مورد دندانهای از دست رفته به سایرعوامل خطر سبب هویدا شدن تفاوت در میزان خطر مرگ گردید.

بیماریهای غیرمسری، مانند بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت شایع ترین علت مرگ در سراسر جهان هستند. هم اکنون دانشمندان به ارتباط این بیماریها با بیماریهای التهابی دهان، مانند پریودنتیت پی برده اند. پریودنتیت یک بیماری التهابی مزمن در بافت حمایت کننده از دندان است، که سبب خونریزی لثه، افزایش لقی دندان و عمیق تر شدن پاکت پریودنتال می گردد و چنانچه درمان نشود ممکن است منجر به از دست دادن دندان شود، این بیماری شایع ترین علت از دست دادن دندان در افراد میانسال و مسن می باشد.

منبع : diabetestma.org