large
مهمترین سوالاتی که باید از پزشکتان بپرسید و نحوه پرسش و شرح حالی که باید راجع به بیماری تان بازگو کنید را در این مطلب به شما آموزش می دهیم.

بسیاری از جلسات ملاقاتی پزشک و بیمار معمولا با مطرح‌شدن سوالات تکراری هم‌چون “مشکل بیمار چیست؟” شروع می‌شوند.درحالی که با تهیه یک یادداشت کوچک قبل از انجام ویزیت، می‌تواند به رویه تشخیص بیماری و نسخه‌پیچی پزشک سرعت ببخشد.
با ما همراه باشید تا چندین سوال درظاهر ساده اما پراهمیت را بررسی‌کنیم که حتما باید جوابشان را به دکتر خود بگوئید.
این شش مسئله را قبل از مراجعه به پزشک در ذهن خود داشته باشید و درموقع شروع معاینه آنها را با پزشک یا تیم درمانی درمیان بگذارید:
شروع:  از چه زمانی درد یا مشکلتان بروز کرده است؟
محل : دقیقا کدام ناحیه حس درد یا ناراحتی دارد؟ (سعی کنید بجای کلی‌گویی، محل دقیق را باجزئیات بیان کنید)
نوع درد یا ناراحتی:  نوع درد و میزان آن‌را با دقت بیان نمایید: آیا احساس درد دارید یا سوزش؟ یا خارش؟! درجه حس ناراحتی در چه میزانی است؟!
تکرار:  آیا همزمان و یا در زمان‌های مختلف در محل‌های دیگری نیز احساس درد مشابه دارید؟
درجه‌بندی : میزان درد از ۱ تا ۱۰ حدودا چند است؟! (اگر چندین ناحیه حس ناراحتی دارد می‌توانید با درجه‌بندی حدودی میزان درد قسمت‌های دیگر از ۱ تا ۱۰ نسبت عمق درد را در نقاط مختلف بهتر شرح دهید)
زمان:  چه مدتی است که حس درد یا ناراحتی ادامه داشته است؟! آیا در زمان‌های خاصی حس ناراحتی پدیدار می‌شود یا ادامه‌دار است؟
طبیعتا ممکن است بدون آمادگی شما نیز (بعضی از !) این سوالات توسط پزشک پرسیده شود ولی به هرحال یک برنامه‌ریزی کوچک در زمان همه صرفه‌جویی نموده و نتایج بهتری هم خواهد داشت.