bleaching device (1)

دستگاه سفیدکننده دندان وسیله ای در دندانپزشکی ها و اخیرا به صورت کوچک در منازل است که از آن جهت از بین بردن جرم دندان وسفید سازی استفاده می شود. در ادامه تصاویری از این دستگاه و کاربرد آن را مشاهده نمایید.

bleaching device (2)

330x190_1px_frame

bleaching device (4)

330x190_1px_frame

bleaching device (6)

bleaching device (7)

bleaching device (8)

bleaching device (9)

bleaching device (10)

bleaching device (11)

bleaching device (12)

bleaching device (13)

bleaching device (14)

bleaching device (15)