dental suction (1)

ساکشن دندانپزشکی مجموعه ابزاری است که در دندانپزشکی جهت مکش بزاق دهان و یا خون در موضع جراحی دهان و دندان به کار می رود. در ادامه مطلب تصاویری از انواع مدل ها و کارایی این دستگاه را خواهید دید.

dental suction (2)

dental suction (3)

dental suction (4)

dental suction (5)

dental suction (6)

dental suction (7)

dental suction (8)

dental suction (9)

dental suction (10)

dental suction (11)

dental suction (12)

dental suction (13)

dental suction (14)

dental suction (15)