IV set (1)

ست سرم و اتصالات شامل ست و سوزن و شلنگ ها و اتصالاتی است که سرم را به بدن و رگ انسان متصل می کند . در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این ست سرم ها و اتصالات را برای تزریق سرم مشاهده نمایید.

IV set (2)

 

IV set (4)

IV set (5)

IV set (6)

IV set (7)

IV set (8)

IV set (9)

IV set (10)

IV set (11)

IV set (12)

IV set (13)

IV set (14)

IV set (15)